Od 1. novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky a fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne označený transpondérom – mikročipom spĺňajúcim normu ISO 11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, ak je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011 a je riadne čitateľné.
Psy, ktoré sú tetované po 3. júli 2011, musia byť dodatočne označené transpondérom – mikročipom. Na psy, mačky a fretky , ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, t.j. pred 1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné obdobie v súlade s § 54b ods. 5. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30. septembra 2013, musia byť psy, mačky alebo fretky označené transpondérom – mikročipom alebo tetovaním. Aplikáciu transpondéra – mikročipu môže vykonať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Zodpovednosť veterinárneho lekára je overiť si funkčnosť transpondéru – mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati. Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ). Údaje do CRSZ zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa.

Povinné očkovanie psov pre rok 2012 sa v našej obci uskutoční 12.júla 2012.
Čierne - Nižný koniec 8:00 – 10:00 hod.
Čierne - u Jeleňa 10:00 – 11 :00 hod.
Čierne - pri Štadióne 11:00 – 11:30 hod.
Čierne - Vyšný koniec 11:30 – 13:00 hod.
Čierne - Polesie 13:00 – 14:00 hod.
Čierne - Zágrunie 14:00
Očkovania obec oznámi prostredníctvom pozvánok a obecným rozhlasom. Pri očkovaní prebehne identifikácia – označenie psov transpondérom – mikročipom.
Poplatok za očkovanie proti besnote 1 pes/5 € a za každého ďalšieho psa 3 €.
Poplatok za aplikáciu mikročipu 1 pes/15 €.
Majitelia psov, ktorým nebude vyhovovať termín povinného očkovania psov, sa môžu spojiť so zverolekárom MVDr. Ľubomírom Špilákom na tel. č. 0905 402 192 a dohodnúť si termín osobne.