Obecný úrad oznamuje občanom, že v súvislosti so stavebnými prácami v centre obce nebude od 30. 5. 2012 svietiť verejné osvetlenie. Toto vypnutie verejného osvetlenia sa bude týkať centra obce, osád od obecného úradu až do Budoši, Doliny, Sihelky, Šimankov, Šverkov a do Ondraši okolo štátnej cesty I/12. Predpokladaná doba vypnutia verejného osvetlenia dva až tri týždne.