Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. vyzývajú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby ,,Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc".
pdf viac info