k 31.12.2012
V roku 2011 sa do obce prihlásilo 38 občanov – 17 mužov a 21 žien, odhlásilo sa 39 občanov – 18 mužov a 21 žien, z toho sa 1 odhlásil do ČR a 1 do USA. Narodilo sa 45 detí, z toho 22 chlapcov a 23 dievčat. Zomrelo 45 občanov, z toho 23 mužov a 22 žien. K 31.12.2011 bolo v obci Čierne evidovaných celkom 4 366 obyvateľov – 2180 mužov a 2186 žien.