Vážení obania,
      upozorňujeme vás, že v našej obci vás môžu navštíviť podomoví predajcovia energií, ktorí používajú nekalé obchodné praktiky.
Môžu vás nútiť okamžite podpísať novú zmluvu alebo zavádzať, že podpisom sa nezmení dodávateľ energií. Vy pritom vôbec nemusíte ušetriť a môžete prísť aj o zákaznícku starostlivosť. Dobre zvážte výhodnosť každej ponuky.
Odporúčame vám, aby ste nepodpisovali žiadne dokumenty skôr, ako si ich dôkladne prečítate. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo otázok môžete kontaktovať Zákaznícku linku Stredoslovenskej energetiky na telefónnom čísle 0850 111 468, kde vám radi poradia.
Občanom, ktorí už novú zmluvu podpísali a nie sú s ňou spokojní informujeme, že zmluvu uzatvorenú pri podomovom predaji môžu bez udania dôvodu vypovedať do 7 dní od jej uzatvorenia.
Viac informácií získate na telefónnom čísle 0850 111 468.