V súvislosti s prebiehajúcimi cestnými a stavebnými prácami /od Domu služieb až po Kostol sv. Ignáca/ v našej obci, žiadame občanov, mládež a deti, aby nepoškodzovali, nepremiestňovali a nemanipulovali s bezpečnostnými zábranami a dopravnými značeniami. Tieto slúžia pre všetkých účastníkov cestnej premávky ako i chodcov na ich ochranu a bezpečnosť. V opačnom prípade môže ľahko dôjsť k vážnym dopravným nehodám a zraneniam osôb. Dopravné značenia vo večerných hodinách poškodzuje hlavne mládež, ktorá sa skrýva kvôli identite pod kapucňami.