Obecný úrad Čierne oznamuje občanom, podnikateľom a všetkým ostatným užívateľom cesty III/01156 (cesta stredom dediny), že z dôvodu pokládky obrusnej vrstvy vozovky sa plánuje úplná uzávierka premávky. Pokládka bude realizovaná v celej šírke vozovky v úsekoch dlhých cca 600 m. 600 m úsek sa bude posúvať po 24 hodinách a bude sa týkať aj všetkých v dotknutom úseku pripájaných miestnych komunikácií.
Náhradná doprava bude vedená po ceste I/12. Pravidelná autobusová doprava bude dočasne presmerovaná po ceste I/12. Toto obmedzenie sa plánuje v dobe od 19. 10. 2011 do 31. 10. 2011. Práce na ceste so všetkými obmedzeniami bude vykonávať a organizovať DOPRASTAV, a. s., závod Žilina. V prípade nutnosti kontaktovať p. DANEŠa č. tel.: 0907 801 750 p. Ing. Jozefa Kubicu, č. tel.: 0915 277 596