Obecný úrad Čierne žiada občanov obce Čierne, ktorí majú televízny príjem na základe uzatvorenej zmluvy s firmou OTS, s.r.o., Štúrova 1706, 022 01 Čadca (tzv. čerňanská televízia), aby toto bezodkladne nahlásili telefonicky na obecný úrad č. t. 43 73 119 alebo osobne na sekretariát.