Žiadame občanov, ktorí nemajú zaplatené poplatky za tuhý komunálny odpad, aby tak urobili v čo najkratšom čase, aby sa vyhli sankčným poplatkom.