Rybárske lístky sa vydávajú na základe predloženého a platného dokladu totožnosti /OP/ na úseku daní v stránkových dňoch a hodinách. Poplatok za rybársky lístok /RL/ je určený zákonom č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

pdfSeniori - POZOR I.

pdfSeniori - POZOR II.

pdfVýzva

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti

hasicke auto cierne mDeň 29. február 2016 bol v našej obci slávnostným dňom. Dôvod bol jedinečný. Našu obec Čierne navštívil podpredseda vlády SR – pán minister vnútra – Róbert Kaliňák pri príležitosti odovzdania hasičského automobilu IVECO Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Čierne.

SPOLUPRÁCA spolupraca samosprav mSAMOSPRÁV - OBEC ČIERNE A MESTO WISLA

Dňa 16. 2. 2016 sa uskutočnilo na Obecnom úrade v Čiernom pracovné rokovanie v rámci cezhraničnej spolupráce SR - PR. Obe samosprávy vyjadrili záujem spolupracovať v investičných projektoch, ktoré ponúkajú granty EÚ. Delegáciu mesta Wisla viedol pán primátor Tomasz Bujok, samosprávu obce Čierne zastupoval starosta obce pán Pavol Gomola. Pri rokovaniach bola prítomná aj riaditeľka organizácie TRITIA pani Marta Sláviková, ktorá dané projekty koordinuje.

Vyzývame všetkých starších spoluobčanov, aby neotvárali svoje príbytky rôznym podomovým predajcom a podvodníkom, ktorí zneužívajú pod rôznymi zámienkami vašu dôveru a pripravujú vás tak o celoživotné úspory. Ak sa vám niekto neznámy predstaví ako vzdialený príbuzný, alebo kamarát vášho vnuka, či policajt a požiada o finančnú čiastku - okamžite volajte políciu číslo158.

Prosíme aj najbližších rodinných príslušníkov, aby svojich príbuzných na túto situáciu upozornili a poučili ich.