Termín   
 Názov podujatia  Organizátor Miesto podujatia
6. marec
Veľká Fatra - bežky TES Čierne

Obecná knižnica Čierne VK
marec

Marec mesiac knihy - besedy pre žiakov ZŠ pri príležitosti mesiaca knihy, zábavno - súťažné kvízy a tajničky s odmenami
TES Čierne

Obecná knižnica Čierne VK

marec

slávnostný akt pasovania prváčikov do Vzorného cechu čitateľov - s udelením čitateľského preukazu, oboznámením s povinnosťami a právami čitateľa, kul. programom, občerstvením
TES Čierne

Obecná knižnica Čierne VK

marec

XXIV. ročník Jozefovského behu - IV. ročník memoriálu Jána Konôpku

/ bežecký pretek od šesť ročných žiakov až po ženy a mužov nad 60 rokov /
ŠK Čierne obec Čierne
ŠK Čierne