Trojmedzie je celoročne navštevované veľkým počtom turistov. Počas leta sa tu koná viacero kultúrnych a športových podujatí s účasťou veľkého množstva ľudí z celého pohraničia. Obec Čierne a Gmina Istebna postavili cez roklinu medzi slovenským a poľským územím drevený most. Nazvali ho: „Most priateľstva“. Do užívania bol daný 14. 7. 2007. Splnil veľmi dôležitú úlohu v rámci cezhraničnej spolupráce. Konštrukcia mosta je celá drevená. I keď bola viackrát impregnovaná, niektoré jej časti sú zoslabené hnilobou. Chceli sme spoločne s poľským partnerom Gminou Istebna poškodené a zoslabené prvky vymeniť. Na základe vypracovaného statického posudku je potrebné tento most odstrániť. Máme pripravený nový model budúceho mostu, ktorý bude mať hlavné nosné prvky z ocele. Bude teda trvácnejší a môže opätovne plniť svoju veľmi krásnu úlohu – spájanie krajín a vytváranie priateľstiev medzi národmi.