Od 1. 6. 2016 Obecný úrad v Čiernom začal využívať telekomunikačné služby od nového operátora, a to z dôvodu zlepšenia telekomunikačného spojenia. S tým súvisí aj zmena telefónnych čísiel, ktoré odteraz môžete využívať na komunikáciu s jednotlivými referentmi obecného úradu. Nové telefónne čísla sú zverejnené na stránke obce pod kapitolou KONTAKTY.