SAM 2440K vzácnemu životnému jubileu veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania do ďalších rokov života želajú a za viac ako 50 ročnú službu v prospech farníkov ďakujú starosta obce, poslanci OZ a vďační farníci.