Celoobecná oslava pre všetky mamičky, babičky -  v kultúrnom programe vystúpil Otto Weiter, Andrea Fischer Uhríková, mažoretky Tina Čierne a FK pri ZŠ Čierne – ústredie, matkám sa prihovoril poslanec OZ p. Ján Ďurica.