IMG 20220508 160512Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek na celom svete.

Je to oslava materstva, obetavosti a lásky matiek voči svojim deťom. Všetky matky, aj tie adoptívne a náhradné, vedia, že byť matkou je celoživotným poslaním.

Tento rok, po dvojročnej pandemickej prestávke, pripravila obec Čierne pre svoje mamičky malý darček v podobe vystúpenia HS EMINENT. V slávnostnom príhovore sa všetkým mamičkám za ich obetavosť a lásku poďakoval Peter Najdek, zástupca starostu našej obce.

Hrou na heligónke a spevom pred začatím hlavného programu spríjemňovali chvíle Michaela Michnicová a Slavomír Strýček. V závere programu bola každá matka obdarovaná kvetom z rúk žiakov ôsmeho ročníka zo ZŠ – VK.  Veľmi príjemná atmosféra, radosť, smiech aj tanec sa v nedeľu podvečer niesli sálou kultúrneho domu v Čiernom.

Mamičky, ďakujeme Vám, ste to najdrahšie na svete!

Za spoluprácu pri výzdobe sály ďakujeme obom materským školám v našej obci.

                                Iveta Bobulová