bežkovanie tČlovek sa zrazu ocitne v nedávnej minulosti, kedy ženy v zime nosili teplé kožuchy nie pre imidž, ale z dôvodu skutočného pocitu tepla. Mužov zase zohrievala dlhá brada a prípadný nedostatok vlasov schovali pod elegantný klobúk. Samozrejme, nesmeli chýbať ani drevené lyže s veľkými palicami. Atmosféru druhej polovice minulého storočia mali možnosť zažiť i Čierňania.

 Wisla, 9. február 2018. Aj tento rok naša partnerská obec v Poľsku organizovala tradičný Narciarski Bieg Retro. Odvážlivci desaťčlenného tímu reprezentantov z Čierneho pretekali na tradičných drevených lyžiach alebo plnili úlohu profesionálnych fanúšikov. Tento rok boli snehové podmienky viac než priaznivé, a tak preteky na starých lyžiach mohli bez problémov začať. Po oficiálnom privítaní hlavnej organizátorky a pretekárky, Marii Bujok, si na topánky nasadili drevené lyže tí najmladší,  ale tiež tí v najlepších rokoch. Aj keď trať pôsobila nenáročne – opak bol pravdou a niektorí súťažiaci sa pádom na zem nevyhli. Beáta Stašová, Pavol Laš, Izabela Bobulová a Marek Jašurek zvládli beh bez ujmy na zdraví. Domov so sebou odniesli víťazný ručne maľovaný sklenený pohár s metrovou salámou a diplom. Zásluha však patrí členom celého tímu: starostovi obce Pavlovi Gomolovi, Marte Jašurkovej, Ivete Bobulovej, Jozefovi Šmatlavovi, Juliane Legerskej, Michalovi Legerskému a najmladším členom nášho reprezentačného družstva Julinke a Michalkovi Legerským. 

Tombola, kultúrny program spolu s klobáskou, ktorú sme si sami nad ohňom opiekli, boli príjemným ukončením dňa vo Wisle.
Retrobehu vo Wisle sa naša obec zúčastňuje pravidelne už od roku 2014.
Nie síce v retro štýle a na starých drevených lyžiach, ale po svojich a v športovom obec Čierne pripravuje 18. marca 2018 už 31. ročník Jozefovského behu a 11. ročník memoriálu Jána Konôpku.
Srdečne Vás pozývame! Športu zdar!