Očkovanie psom768x513 768x513Obecný úrad v Čiernom Vám oznamuje, že dňa

–27.07.2022 /streda/ sa bude prevádzať povinné
náhradné očkovanie psov proti besnote na
stanoviskách:
Čierne – Nižný koniec od 9,00 -10,00 hod.
Čierne – V. koniec – Jednota od 10,00 -10,30 hod.

Z toho dôvodu žiadame majiteľov psov, aby sa dostavili na miesto
očkovania, ktoré je najbližšie k miestu bydliska. Pri očkovaní sa bude
vyberať poplatok za vakcináciu, ktorá je hradená chovateľom vo
výške 7,-Eur za 1 psa.

Zároveň sa bude vykonávať povinné čipovanie a registrácia psov . Poplatok
za čipovanie je vo výške 15,- Eur
Očkovanie bude prevádzať MVDr. Ľubomír Špilák - č.t. 0905 402 192