IMG 20211007 131302Opäť sme začali s verejným čítaním a tvorivými dielňami v našej Obecnej knižnici

Obecná knižnica v Čiernom pripravila pre svojich čitateľov a ich rodičov podujatia, ktoré sa budú konať do konca tohto roka vždy prvý utorok v mesiaci. Stretli sme sa už 5. 10. 2021 v priestoroch obecnej knižnice.

Pani knihovníčka si pripravila rozprávku, rekvizity a pomôcky potrebné na verejné čítanie spojené

s výrobou peknej dekorácie.

Toto popoludnie patrilo Snehulienke a jej príbehu. Deti sa oboznámili s kladnými a zápornými postavami, zlou macochou, čarami, dobrými trpaslíkmi a princom záchrancom.

Poučili sa, že nie je dobre závidieť a úmyselne niekomu škodiť. V rozprávke býva vždy zlo potrestané a dobro víťazí.

Drahé kamene, jabĺčka, kvety, lesné zvieratká a trpaslíkov si potom deti kreslili na kamene a odniesli domov.

Do konca tohto kalendárneho roka sa stretneme ešte dvakrát – 2. 11. a 7. 12. 2021.

Srdečne Vás pozývam!

                                                                                    Vaša knihovníčka