2016 10 21 zber papieraObecný úrad oznamuje občanom termín zberu papiera: a to spôsobom výmeny
PAPIER- NOVINY, ČASOPISY, LETÁKY, KNIHY BEZ KARTÓNOV
a TEXTILNÝCH ČASTÍ
Papier musí byť zviazaný v balíčkoch. Takto pripravený papier bude na mieste odvážený a vymenený.

4 kg papiera – 1 kotúčik toaletného papiera
1,5 kg papiera - 1 balíček vreckoviek
15 kg papiera - 1 balík utierok

dňa 7.10. 2021/ŠTVRTOK/
na stanoviskách


14.50 hod. škola NK
15.00 hod. Pod obecným úradom
15.10 hod. Jednota Nižný koniec
15.20 hod. Jednota U Jeleňa
15.30 hod. Jednota Vyšný koniec
15.40 hod. Jednota U Jašurka

Žiadame občanov, aby k zberovému vozu pristupovali v rúškach
a v predpísaných odstupoch.