iiiHľadáme dobrovoľníkov ochotných zapisovať prichádzajúcich návštevníkov hodových slávností, ktoré sa budú konať dňa 1.8.2021  do zoznamov podľa vyhlášky 223/2021 na jednotlivých prístupových cestách. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na t.č. 0915 277 596 - ĎAKUJEME.