kovidNa žiadosť obce nám všeobecný lekár pre dospelých potvrdil, že ku dňu 7.4.2020 je v obci Čierne evidovaný 1 (jeden) prípad pozitívny na COVID-19. Jedná sa o človeka, ktorý nemá trvalý pobyt v obci Čierne, len sa v obci nachádza v izolácií, v nariadenej karanténe príslušným regionálny úradom verejného zdravotníctva. 

Druhý prípad vyšiel podľa testovania na COVID-19 z 2.4.2020 negatívne.