VOLAŤ  V PRÍPADE  MIMORIADNYCH OKOLNOSTÍ

 Ing. Pavol Gomola, starosta obce: 0907 063 372

 Ing. Jozef Kubica, prednosta ObÚ: 0915 277 596, 041/4373 201

 Peter Putyra, poverený vedením PO TES: 0905 182 928