Fotografia 23Niet pochýb, že zdravie je azda najväčším bohatstvom, ktoré človek má. Už deti v materskej škole cieľavedome vedieme k tomu, aby si ho vážili a upevňovali. Inak tomu nebolo ani uplynulý týždeň, keď sme v rámci týždennej témy Zdravá výživa poznávali význam zdravia a zdravého stravovania, ako aj dôsledky konzumácie nezdravých potravín.
V triedach Lienok a Slniečok sa v stredu- 25.10.2017 konal ,,Deň jabĺčka“, ktorý sa niesol v duchu tvorivých dielní. Deti v ňom spoločne s mamičkami a babičkami rôznymi technikami stvárňovali toto najznámejšie a v našich končinách aj najpestovanejšie ovocie. Týmito milými aktivitami tak oslávili Svetový deň jablka, ktorý si svet pripomína každoročne 21.októbra.

Trieda Včielok v piatok- 27.10.2017 zavŕšila týždeň zdravej výživy ,,Ovocnou párty“, kde si rodičia spoločne s deťmi zmerali svoje sily kulinárskej súťaži ,,Moja mama robí lepší šalát ako tvoja“. V priateľskej, tvorivej a v neposlednom rade zábavnej atmosfére deti nabili zdravými vitamínmi nielen seba, ale aj tých, na ktorých im najviac záleží.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí obetovali svoj čas, že odložili mnohokrát dôležité povinnosti a strávili príjemné chvíle v spoločnosti detí v Materskej škole. Zvlášť ďakujeme mamičkám, ktoré sa postarali o výborné jablkové dobroty, na ktorých sme si všetci s chuťou zamaškrtili.

A čo dodať na záver? Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie s Vami pri triednych akciách našej školy.

Jaroslava Kráľová