VoľbyZuzana Čaputová, Mgr.  - 384 hlasov

Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. - 968 hlasov

Počet voličov zapísaných v zozname voličov - 3 531

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní - 1 376 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku - 1 376

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov - 1 352