Vážení spoluobčania,
ďakujem Vám všetkým, ktorí ste prišli k voľbám dňa 10. 11. 2018.
Gratulujem novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva. Pevne verím, že tak ako v predošlom období spoločne utvoríme dobrý kolektív. Voľbami sa pre nikoho nič nekončí, pre starostu a poslancov nastupuje etapa práce a pre občanov obdobie spolupráce. Mojím záujmom je, aby sme našu obec ďalej budovali a rozvíjali.
Ďakujem Vám za dôveru, ktorú ste mi opätovne prejavili. Je to pre mňa povzbudenie do ďalšej práce.
Pavol Gomola, starosta obce