zasadnutie MFZASADNUTIE MKT V OBCI ČIERNE (mikroregión obcí Kysucký triangel - Svrčinovec, Čierne, Skalité), pondelok 7.1.2019

Program zasadnutia:
- odovzdanie predsedníctva MKT z obce Čierne na obec Svrčinovec (rotujúci spôsob predsedníctva každé dva roky)
- mimoriadna situácia - snehová kalamita na území obcí MKT
- vytvorenie bežkárskych trás na území MKT s prepojením na Česko a Poľsko

- TKO - náklady za rok 2018, stanovenie poplatkov na rok 2019
- Kompostéry - proces schvaľovania dodávateľa tohto výrobku
- Organizácia cestovného ruchu Kysuce - podpora nového člena (obec Svrčinovec) v tomto združení
- návrh prepojenia cyklotrás v rámci územia MKT
- verejné osvetlenie - modernizácia, prepočet a návratnosť investícií
- ŽSR - úprava grafikonu vlakových spojov na rok 2019 v súvislosti s výstavbou diaľnice (úsek Svrčinovec-Čadca)
- diaľnica D3 - nedoriešené úlohy po výstavbe, škody na majetku obce a občanov
- rôzne