Vzhľadom na to, že všetky predajné miesta na HODY v Čiernom sú obsadené, dovoľujeme si Vám oznámiť, že žiadosti, ktoré budú zaslané po 20.06.2018, nebudú zaradené do výberu predajcov.