Daň a poplatok za TKO sa začína vyberať na obecnom úrade od 2. marca 2018.

K plateniu je potrebné si doniesť relevantné doklady k úľavám na aktuálny rok 2018 /nie staršie/.