daň nezaplatenáObec Čierne upozorňuje dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinné vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky.
Pohľadávky občanov (fyzické osoby) k 31.12.2017 budú zverejňované v miestnych novinách, vo výveskách a na stránke obce.