224617060 254360706502627 3715778447913007047 n
Výstavba telocvične pri ZŠ Čierne – Ústredie 🏋️‍♀️🤸🤾‍♂️
• Z Fondu na podporu športu bol našej obci Čierne schválený nenávratný finančný grant vo výške 625 000 €
• Uvedená stavba sa skladá z dvoch budov o rozmeroch : 32,00 m x 20,75 m
32,3 m x 14,7 m
To znamená, že po realizácií tejto stavby môžu v tomto objekte súbežne prebiehať 2 športové podujatia.
• Stavba sa začne realizovať v 08/2021. Zhotoviteľ stavby na základe verejnej súťaže je firma: MPorte s.r.o., Stará Bystrica
• Vizualizácia :
telocvičňa